• darkblurbg
    LWNO
    Landelijke werkgroep neuro-oncologie

Richtlijnen

De richtlijnen zijn beschikbaar via de Richtlijnendatabase:


Protocollen


Overige (consensus)documenten

Overige (consensus)documenten staan in het besloten deel Voor LWNO-leden van deze website. Een wachtwoord voor dit besloten deel is op te vragen via lwno@iknl.nl


Informatiebrieven

U kunt  bovenstaande brieven aanvullen/aanpassen met lokale informatie en een eigen ziekenhuislogo. Wij verzoeken u echter wel om het LWNO-logo in de koptekst en de verwijzing naar het originele brondocument in het colofon van deze brieven te laten staan.


Registratieformulier