• darkblurbg
    LWNO
    Landelijke werkgroep neuro-oncologie

De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) webinar: Hersenmetastasen op vrijdag 9 oktober 2020 was een succes

Tijdens dit webinar bespraken enkele experts de recente Nederland-specifieke klinische en wetenschappelijke ontwikkelingen over hersenmetastasen.
Het webinar richtte zich op een breed publiek: zowel clinici als niet-klinisch onderzoekers.

Kijk in de nascholing van het ledendeel voor de opname.