• darkblurbg
    LWNO
    Landelijke werkgroep neuro-oncologie

De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie verpleegkundigen (LWNO-v) is een werkgroep van verpleegkundig specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundigen die zich specifiek bezighoudt met de zorg aan patiënten met tumoren in het centraal zenuwstelsel en hun naasten.

De LWNO-v werkt nauw samen met de LWNO.

Als werkgroep zijn we betrokken bij o.a. de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen, behandelrichtlijnen voor zeer zeldzame hersentumoren, kwaliteitseisen aan ziekenhuizen voor de behandeling van patiënten met gliomen en de registratie en evaluatie van behandelingen in de DBTR (Dutch BrainTumor Registry). De LWNO-v organiseert jaarlijks samen met de LWNO en LWNO-i een Wetenschappelijke dag en we leveren een bijdrage aan de Publieksdag hersentumoren.

Psychosociale zorg is het domein van de verpleegkundigen. De LWNO-v onderzoekt samen met het patiëntenplatform, de LWNO en het IKNL welke criteria gesteld kunnen worden om te komen tot uniforme zorg op het gebied van psychosociale zorg.

Daarnaast levert de LWNO-v een bijdrage aan de beroepsinhoudelijke ontwikkeling en professionalisering van verpleegkundigen en andere disciplines.

Door kennisuitwisseling vergroten we onze eigen professionaliteit en uniforme werkwijze.

Voor informatie over LWNO-v kunt u terecht op V&VN