• darkblurbg
    LWNO
    Landelijke werkgroep neuro-oncologie

Onderzoeksgegevens aanvragen

Voor het aanvragen van gegevens uit de DBTR, dient u gebruik te maken van het digitale contactformulier op www.iknl.nl/cijfers/cijfers-over-kanker (rechts op de pagina).

De gegevensaanvraag wordt beoordeeld door de Wetenschapscommissie van de DBTR en de Commissie van Toezicht van IKNL, gevolgd door een definitief besluit door het DBTR bestuur en de Raad van bestuur van IKNL.*

Voorstellen worden binnen 8 weken na binnenkomst aanvraag beoordeeld.

Indien positief beoordeeld, kan de Aanvrager gevraagd worden het onderzoeksvoorstel te presenteren op de eerstvolgende plenaire LWNO-vergadering.

*Ziekenhuizen kunnen altijd data van patiënten uit het eigen ziekenhuis opvragen. Deze aanvragen vallen buiten beoordeling door de Wetenschapscommissie.

Overzicht aanvragen
De volgende projecten zijn door de wetenschapscommissie goedgekeurd:

2019
Nog geen goedgekeurde aanvragen beschikbaar