• darkblurbg
  LWNO
  Landelijke werkgroep neuro-oncologie
 • darkblurbg
  LWNO
  Landelijke werkgroep neuro-oncologie
 • darkblurbg
  LWNO
  Landelijke werkgroep neuro-oncologie
 • darkblurbg
  LWNO
  Landelijke werkgroep neuro-oncologie

LWNO

Landelijke werkgroep Neuro-oncologie

De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (Dutch Neuro-Oncology Society) is een vereniging van artsen, verpleegkundigen en onderzoekers, die betrokken zijn bij patiënten met tumoren van het zenuwstelsel.  In de LWNO hebben neurologen, neurochirurgen, radiotherapeuten, oncologen, pathologen, radiologen en neuropsychologen zitting. De Nederlandse verenigingen voor Neurologie, Neurochirurgie, Radiotherapie en Oncologie, Medische Oncologie, Pathologie en Radiologie erkennen de LWNO als het forum voor de Neuro-oncologie in Nederland.

De Neuro-oncologie verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten zijn verenigd in de LWNO-v, en de LWNO-i vertegenwoordigt de onderzoekers.

 

De LWNO werkt nauw samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).  De werkgroep stelt zich ten doel de behandeling en zorg voor patiënten met Neuro-oncologische aandoeningen in Nederland te optimaliseren.

De werkgroep houdt zich o.a. bezig met de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen, met behandelrichtlijnen voor zeer zeldzame hersentumoren, met kwaliteitseisen aan ziekenhuizen voor de behandeling van patiënten met gliomen en met de registratie en evaluatie van behandelingen in de DBTR (Dutch BrainTumor Registry). Bij de projecten van de LWNO worden patiënten zoveel mogelijk betrokken.

Daarnaast vormt de LWNO een forum voor kennisuitwisseling en het opzetten/ uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks wordt een Wetenschappelijke dag georganiseerd, waarin nieuw onderzoek onder de aandacht wordt gebracht.

Jaarlijks wordt in maart, in samenwerking met andere organisaties, de Publieksdag gehouden, waarin leden van de LWNO aan patiënten en belangstellenden de stand van zaken betreffende Neuro-oncologische aandoeningen vertellen.

Op deze website vindt u protocollen en richtlijnen en informatie over lopend onderzoek op het gebied van hersentumoren. Er is een besloten gedeelte voor leden.

Voor informatie over hersentumoren (soorten tumoren, klachten, behandeling, ondersteuning) kunt u terecht op hersentumor.nl. Deze website wordt door een redactie van leden van de LWNO onderhouden.