• darkblurbg
  LWNO
  Landelijke werkgroep neuro-oncologie

Het bestuur van de LWNO bestaat uit de volgende personen

Voorzitter

dhr. dr. W. Taal, neuroloog, Erasmus MC, Rotterdam

Vicevoorzitter

mw. dr. D. Brandsma, neuroloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Bestuurslid

mw. dr. A. Hoeben, internist-oncoloog, Maastricht UMC

Penningmeester

dhr. dr. M. ter Laan, neurochirurg, Radboudumc, Nijmegen

Bestuurslid

dhr. drs. P.P.G. van der Toorn,  radiotherapeut, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Bestuurslid

dhr. prof. dr. P.C de Witt Hamer, neurochirurg, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Ambtelijk secretaris

mw. M.A. de Peuter, MSc, adviseur (IKNL)

Contactpersoon

mw. T.T.M. Bluemink-Holkenborg, secretaresse (IKNL), lwno@iknl.nl

 

De LWNO-leden zijn werkzaam in de volgende ziekenhuizen:

 • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
 • Amphia Ziekenhuis
 • Amsterdam UMC
 • Antoni van Leeuwenhoek / NKI
 • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
 • Catharina Ziekenhuis
 • Deventer Ziekenhuis
 • Diakonessenhuis, Utrecht
 • Erasmus MC
 • ETZ Elisabeth
 • Flevoziekenhuis
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Gelre Apeldoorn
 • Groene Hart Ziekenhuis
 • HMC (Haaglanden Medisch Centrum)
 • Instituut Verbeeten
 • Isala
 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Maastricht UMC+
 • MAASTRO clinic
 • Martini Ziekenhuis
 • Máxima Medisch Centrum (Eindhoven)
 • Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)
 • Medisch Spectrum Twente
 • Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar
 • OLVG
 • Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
 • Radboudumc
 • Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF)
 • Radiotherapiegroep
 • Rijnstate Arnhem
 • St. Antonius Ziekenhuis
 • Stichting Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)
 • UMC Utrecht  (UMCU)
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Ziekenhuis Bernhoven B.V.
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Zuyderland Medisch Centrum