• darkblurbg
    LWNO
    Landelijke werkgroep neuro-oncologie

De LWNO heeft volgens haar statuten (2019) onder meer ten doel het bevorderen van neuro-oncologische patiëntenzorg, het stimuleren van samenwerkingsverbanden en het stimuleren van neuro-oncologisch onderzoek. Door het instellen van een subsidieregeling kunnen we nog beter invulling geven aan deze doelstellingen.

Het bestuur van de LWNO streeft naar een transparante, eenvoudige en spoedige procedure van subsidieaanvraag. Naast de doelstellingen van de vereniging, willen we met deze regeling onderzoekers, medici en verpleegkundig specialisten met aandachtsgebied neuro-oncologie aan het begin van hun carrière ondersteunen.

Meer informatie over de subsidieregeling en -aanvraag vindt u via de link naar dit Word-document.

De deadline voor aanvragen van een subsidie is 1 maart 2023. Indiening kan vanaf 7 december 2022 -12 weken voor de deadline.