• darkblurbg
    LWNO
    Landelijke werkgroep neuro-oncologie

De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie Investigators (LWNO-I) is een netwerk van klinische en preklinische onderzoekers met een focus op neuro-oncologie. Twee keer per jaar organiseren wij een themabijeenkomst waarbij twee sprekers uitgenodigd worden, die werkzaam zijn aan een onderzoeksinstelling in Nederland. Een belangrijk onderdeel van deze middag is het netwerken voor jonge onderzoekers en hoofdonderzoekers die werken binnen de neuro-oncologie. Zo is er elke bijeenkomst voor iedere onderzoeker ruimte om huidige projecten en nieuwe ideeën te presenteren en sluiten we de middag af met een borrel.

The Dutch Neuro-Oncology Society Investigators (LWNO-I) is a network consisting of clinical and preclinical researchers with a focus on neuro-oncology. Twice a year we organise a meeting in which there are two invited speakers from research facilities across the Netherlands. An important aspect of these afternoon meetings is that they are primarily aimed at networking for both early career researchers as well as principal investigators within the field of neuro-oncology. During every meeting participants are asked to pitch their current research or new ideas, which can be further discussed during the network drinks afterwards.

Bestuur van de LWNO-I / Board of the LWNO-I

Chair Dr. Anneke Niers, Department of Neurology, Amsterdam UMC
Secretary Arthur van der Boog, UMC Utrecht
Member Matthijs van der Meulen, Department of Neurology, Medisch Spectrum Twente
Member Jessy van Asperen
Member Dr. Esther Warnert, Department of Radiology and Nuclear Medicine, Erasmus MC