• darkblurbg
    LWNO
    Landelijke werkgroep neuro-oncologie

Het bestuur van de LWNO bestaat uit de volgende personen

Voorzitter

dhr. dr. W. Taal, neuroloog Erasmus MC, Rotterdam

Vicevoorzitter

mw. dr. D. Brandsma, neuroloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Penningmeester

dhr. dr. M. ter Laan, neurochirurg, Radboudumc, Nijmegen

Bestuurslid

dhr. prof. dr. P.C de Witt Hamer, neurochirurg, Amsterdam UMC, locatie VUmc

 Bestuurslid

dhr. drs. P.P.G. van der Toorn,  radiotherapeut, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

 Bestuurslid

dhr. dr. F.Y.F.L. de Vos, internist-oncoloog, UMCU, Utrecht

Ambtelijk secretaris

mw. M.A. de Peuter, MSc, adviseur (IKNL)

Contactpersoon

mw. T.T.M. Bluemink-Holkenborg, secretaresse (IKNL), lwno@iknl.nl