• darkblurbg
    LWNO
    Landelijke werkgroep neuro-oncologie

Het bestuur van de LWNO bestaat uit de volgende personen

Voorzitter

dhr. dr. W. Taal, neuroloog, Erasmus MC, Rotterdam

Vicevoorzitter

mw. dr. D. Brandsma, neuroloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Bestuurslid

mw. dr. A. Hoeben, internist-oncoloog, Maastricht UMC

Penningmeester

dhr. dr. M. ter Laan, neurochirurg, Radboudumc, Nijmegen

Bestuurslid

dhr. drs. P.P.G. van der Toorn,  radiotherapeut, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Bestuurslid

dhr. prof. dr. P.C de Witt Hamer, neurochirurg, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Ambtelijk secretaris

mw. M.A. de Peuter, MSc, adviseur (IKNL)

Contactpersoon

mw. T.T.M. Bluemink-Holkenborg, secretaresse (IKNL), lwno@iknl.nl